Schoolbezoeken, lezingen en workshops

“Het meisje met de vlechtjes is een verhaal dat samen met haar vorige roman Elke dag een druppel gif verplichte literatuur zou moeten worden op middelbare scholen.” – BoekenBijlage

Info van De Schrijverscentrale

WILMA SKYPET GRAAG MET SCHOLEN EN LEESCLUBS

LEZINGEN VOOR VOLWASSENEN

Ik geef lezingen voor volwassenen naar aanleiding van mijn boeken Elke dag een druppel gif en Het meisje met de vlechtjes. Ik vertel over de achtergronden van de boeken, de persoonlijke levensverhalen van respectievelijk Dick Woudenberg en Freddie Oversteegen waarop de boeken zijn gebaseerd en wat deze verhalen met mij te maken hebben. Ook een lezing over het schrijfproces is mogelijk. Of een combinatie. Grotere of kleine groepen.

LEZINGEN VOOR LEERLINGEN MIDDELBARE SCHOOL

Ik kom graag op scholen voor een interactieve lezing. Ik vertel aan de hand van foto’s die een rol spelen in Elke dag een druppel gif en Het meisje met de vlechtjes. Gesprek/discussie aan de hand van uitdagende stellingen. Verschillende invalshoeken zijn mogelijk: de actualiteit van geschiedenis / feit ↔ fictie  / het schrijfproces. Deze lezingen worden zeer positief beoordeeld. “Zo wordt lezen vormend!”

LESIDEE WAARBIJ ‘ELKE DAG EEN DRUPPEL GIF’ SAMENKOMT MET ‘DE AANSLAG’ VAN HARRY MULISCH

LEZINGEN VOOR DE BRUGKLAS

Ik vertel over mijn 12+boeken: hoe doe ik inspiratie op? Wat is (niet) echt gebeurd? Hoe doe je dat: een boek schrijven? Ik geef schrijftips. Of we schrijven samen een verhaal. Ik lees voor uit het dagboek dat ik als dertien- tot zestienjarige schreef en laat zien hoe die stukken in mijn boeken terecht zijn gekomen. Ik eindig met een fijne literaire quiz waarbij een gesigneerd boek te winnen is. “Zo wordt lezen leuk!”

VOORBEELD VAN EEN SCHOOLBEZOEK

WORKSHOP VOOR BASISSCHOOL GROEP 5, 6, OF 7

“Hoe ontstaat een kronkeldier?”In kleine stapjes komen kinderen tot het creëren van een eigen fantasiedier, wat leidt tot een verrassende tekenopdracht (groep 5) of een uitdagende schrijfopdracht (groep 6 en 7).  FILMPJE

zzschool       zzschool        zzschool    zzschoolzzschool

WORKSHOPS PROZA EN/OF POËZIE, VOOR KINDEREN / JONGEREN / VOLWASSENEN

Als gecertificeerd docent Creatief schrijven geef ik workshops ‘proza en/of poëzie schrijven’, zowel voor kinderen en jongeren als volwassenen. Aan de hand van associatietechnieken en stapsgewijze verrassende oefeningen is iedereen in staat tot het schrijven van een tekst! Vertrekpunt is altijd schrijfplezier.
Verschillende workshops zijn mogelijk: van puur creatief schrijven tot puur ambachtelijk schrijven, of een workshop op maat, toegespitst op de vraag van de klant.

BOEKINGEN VIA DE SCHRIJVERSCENTRALE

Nieuwe Prinsengracht 89, 1018 VR Amsterdam
telefoon: 020 – 623 49 23
e-mail: info@deschrijverscentrale.nl  Website: De Schrijverscentrale

SC jeugd:
T 020 820 26 55
jeugd@deschrijverscentrale.nl

SC volwassenen:
T 020 820 26 50
volwassenen@deschrijverscentrale.nl

Auteursrecht

Overname van teksten alleen na toestemming.
Info over auteursrecht: www.auteursrecht.nl

LEESVERSLAG / BOEKBESPREKING / OPMERKING OF VRAAG?

Vul het reactieformulier in.

Interview, promotie?

Neem contact op met mijn uitgevers via:
Uitgeverij Luijting-Sijthoff: T. 020 530 73 40 – info@lsamsterdam.nl
Uitgeverij House of Books: T. 020 462 43 00 –  info@thehouseofbooks.com

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren